ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Σ.Ε.Φ.ΚΑ.) - www.sefka.gr

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

επιμελητηριοΝέα Προγράμματα ΕΣΠΑ
Τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που αφορούν τους πιο ευρείς κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας στην χώρα μας, τον τουρισμό, την εστίαση, το λιανικό εμπόριο, την ιδιωτική εκπαίδευση και τα franchise, αναμένονται σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης να δημοσιευθούν εντός του επόμενου μήνα.
Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά τα τρία αυτά προγράμματα:..

Περισσότερα...

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ

ΕΦΚΑΑναρτήθηκαν στην Ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών. Αφού μπείτε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, επιλέξτε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  και στη συνέχεια "ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ . Θα ζητηθούν οι Κωδικοί του TAXIS  και ο ΑΜΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4446/2016 ΑΠΟ 1 ΦΕΒΡ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4446/2016 ΑΠΟ 1/2/2016

1.  Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.

2.  Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

3.  Οι καταναλωτές και οι ενώσεις καταναλωτών δύνανται να υποβάλλουν καταγγελίες για παραβάσεις της παραγράφου 1, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

4. Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια του ελέγχου και την επιβολή του προστίμου της παραγράφου 2 ορίζεται η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

..........................................................................................................................................................................................................

9. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2017, εκτός από τη διάταξη της παραγράφου 5, η οποία ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για την ανάγνωση του Ν/4446/2016 άρθρο 66 πατήστε ΕΔΩ