ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Σ.Ε.Φ.ΚΑ.) - www.sefka.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4446/2016 ΑΠΟ 1 ΦΕΒΡ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4446/2016 ΑΠΟ 1/2/2016

1.  Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.

2.  Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

3.  Οι καταναλωτές και οι ενώσεις καταναλωτών δύνανται να υποβάλλουν καταγγελίες για παραβάσεις της παραγράφου 1, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

4. Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια του ελέγχου και την επιβολή του προστίμου της παραγράφου 2 ορίζεται η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

..........................................................................................................................................................................................................

9. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2017, εκτός από τη διάταξη της παραγράφου 5, η οποία ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για την ανάγνωση του Ν/4446/2016 άρθρο 66 πατήστε ΕΔΩ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ανοιχτά θα είναι από σήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ  18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και τις επόμενες μέρες, τα Φροντιστήρια στο νομό μας. Η μετάβαση των μαθητών στα Φροντιστήρια και η αποχώρηση από αυτά να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Οι μαθητές των μικρότερων τάξεων να μετακινούνται με τη φροντίδα των γονέων τους.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Κλειστά θα παραμείνουν και τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου τα Σχολεία ( Νηπιαγωγεία - Δημοτικά - Γυμνάσια - Λύκεια) στους Δήμους ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΑΛΑΜΑ, ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ  με απόφαση των Δημάρχων λόγω της αναμενόμενης χιονόπτωσης. Στο Δήμο Αργιθέας τα σχολεία θα ανοίξουν εκτός αν επικρατήσουν ακραία καιρικά φαινόμενα.

Για τα Φροντιστήρια η ανακοίνωση θα δημοσιοποιηθεί  περίπου στις 11 το πρωί αφού εκτιμηθεί η κατάσταση.