ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Σ.Ε.Φ.ΚΑ.) - www.sefka.gr

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Φεβ 10 2017

.

1. Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων:
Αφορά την ίδρυση νέας τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη. Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων.
Προϋπολογισμός: 80.000 – 400.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο, 120.000.000€ Δημόσια Δαπάνη.
Επιδότηση: 40 % έως 50% (με προϋπόθεση την πρόσληψη προσωπικού)
2. Αναβάθμιση εταιρειών franchising:
Αφορά την αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise
Προϋπολογισμός : 30.000 – 200.000 € ανά επενδυτικό σχέδιο, 25.000.000€ Δημόσια Δαπάνη.
Επιδότηση: 40 % έως 50% (με προϋπόθεση την πρόσληψη προσωπικού)
3. Αναβάθμιση υφιστάμενων MME υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)
Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) για εξοικονόμηση ενέργειας, ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία, ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων, ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Προϋπολογισμός : 50.000.000€ Δημόσια Δαπάνη.
Επιδότηση: 40 % έως 50% (με προϋπόθεση την πρόσληψη προσωπικού)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΑΠΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ